Central Commitee(Photo)


Com. C.P. Mainali, General Secretary

Com. N.P. Acharya, P.B.M. 

Com. Damber Shrestha, P.B.M.

Com. Kumar Belbase, P.B.M.

Com. Gopal Mani Gautam, P.B.M.

Com. Khagendra Prasai, P.B.M. 

Com. Nilam K.C.(Sita) Khadka, P.B.M.

Com. Dinanath Ghimire, P.B.M. 

Com. Gobinda KK, P.B.M

Com Birendra Thapalia, CCM.m 

Com. Vagawati Gimire, C.C.M.

Com. Mukti Dhakal, C.C.M.

Com. Ghanasyam Bhattrai, C.C.M.

Com. Man Bhadur Sahi, C.C.M

com Biswa nath Bhatta, C.C.M.

Com. Janak kumari Chalishe, C.C.M.

Com. Indra Kumar Jha, C.C.M
 

Com. Nilmani Baral,
C.C.M. 

Com. Kapil Pokhrel, C.C.M
 
 
 Com. Sarjan Bogati, C C M              
   Com. Om Aryal, C.C.M

Com. Aaindra sundar Nemwang, C.C.M
Com. Prem Dahal,  C.C.M. 
 
 Manshaba Pandeya,   C.C.M. . 


 


Com. Rup Bdr Shahi, 
C.C.M.Com. 
 

Com. Lokendra Shahi,  
Alt. C C M
Com. Ramchandra Gupta,  C C M

Com. Puran K C,  
Alt. C.C.M.