Central Commitee(Photo)


Com. C.P. Mainali, General Secretary

Com. N.P. Acharya, P.B.M. 

Com. Damber Shrestha, P.B.M.

Com. Kumar Belbase, P.B.M.

Com. Gopal Mani Gautam, P.B.M.

Com. Khagendra Prasai, P.B.M. 

Com. Nilam K.C.(Sita) Khadka, Alt. P.B.M.

Com. Dinnath Ghimire, Alt. P.B.M. 

Com. Gobinda K.K., Alt. P.B.M

Com Birendra Thapalia, c .c .m 

Com. Vagawati Gimire, C.C.M.

Com. Mukti Dhakal, C.C.M.

Com. Ghanasyam Bhattrai, C.C.M.

Com. Man Bhadur Sahi, C.C.M

com Biswa nath Bhatta, C.C.M.

Com. Janak kumari Chalishe, C.C.M.

Com. Indra Kumar Jha, C.C.M
 
Com Tiirtha devi Silwal, C.C.M.
 
  Com. Tilak Rijyal, CCM.
 
 
   Com. Nilmani Baral,
C.C.M.
Com. Kapil Pokhrel, C.C.M   Com. Sarjan Bogati, C C M
  Com. Om Aryal, C.C.M. 


Com. Aaindra sundar Nemwang, C.C.M

Com Bam Bdr B C,  C.C.M.
Com. Prem Dahal,  C.C.M.
Com. Laxmi prasad Fuyal, C.C.M.
Com. Manshaba Pandeya,   C.C.M.  
Com. Megh Nath Lamsal,
C C M

  Com. Rup Bdr Shahi, 
Alt. C.C.M.

Com. Ramchandra Gupta, Alt. C C M

Com. Puran K C, 
Alt. C.C.M.
 
Com. Lokendra Shahi, 
Alt. C C M
 
Advisor: Com .Satrughna prasad Upadhya